شایعات در مورد مرگ پسرم کذب محض است.

به گزارش سفیرافلاک، شایعات در مورد مرگ پسرم و اینکه برخی رسانه ها می گویند کسی یا مثلا نظام در مرگ او مقصر است کذب محض است.