مهلت ۱۰ روزه برای ترخیص موتور سیکلت های توقیفی واقع در پارکینگ کهریز رومشکان


با توجه به دستور مقام محترم قضایی مبنی بر اطلاع رسانی به کلیه مالکین موتور سیکلت های توقیفی در پارکینگ کهریز شهرستان رومشکان، صاحبان این موتور سیکلت ها ظرف ۱۰روز مهلت دارند جهت ترخیص وسیله موتوری خود اقدام نمایند و از تخفیف ۵۰ درصد بهره مند شوند.

قابل ذکر است پس از گذشت مهلت مذکور موتور سیکلت های توقیفی واقع در این پارکینگ از طریق مزایده به فروش می رسد.