مدیرعامل بنیاد خیرین حامی دانشگاه فرهنگیان به راه اندازی دوازدهمین شعبه بنیاد خیرین حامی دانشگاه فرهنگیان کشور در لرستان اشاره کرد و گفت: شعبه این بنیاد به زودی در 31 استان کشور راه اندازی می شود.

به گزارش سفیرافلاک، مهدی احمدی ظهر امروز در نشست خبری با اصحاب رسانه استان اظهار داشت: نقشه جامع به عنوان تیپ برای رسیدن به هدف طراحی شده و اگر موارد جزیی داشته باشد توسط متخصصین وکارشناسان، هفته آینده در جلسه هیئت مدیره بازنگری خواهد شد و این نقشه راه به بهترین وضعیت وپردازش فضا وجود دارد.

وی تامین اعتبار را مهمترین مشکل برشمرد و افزود: در حال حاضر مشکل ما در تامین اعتبارات است و با توجه به وضعیت حاکم در کشور از نظر اعتبارات دولتی، دولت توان این کار را ندارد واگر بتواند حقوق کارمند ومسایل جانبی کشور را تامین کند باید خدا را شکر کرد و به همین دلیل از ظرفیت مردمی استفاده می کنیم.

مدیرعامل بنیاد خیرین حامی دانشگاه فرهنگیان با تاکید بر اینکه ظرفیت های بسیار خوبی در بنیاد خیرین حامی دانشگاه فرهنگیان کشور ایجاد شده عنوان کرد: از کسانی که نگرش فرهنگی بزرگی در کشور دارند وب ه عنوان هیئت موسس این بنیاد هستند با ظرفیت بزرگی به این بنیاد ورود پیدا کرده اند و از اینکه هزینه ای انجام دهند، هیچ نگرانی ندارند.

وی بیان کرد: مهم این است که نقشه راه را صد درصد به تایید برسانیم به این نیت که باید ۵۰ درصد اعتبارات دولتی و ۵۰ درصد اعتبارات نیز توسط ظرفیت های خیرین ونیکوکاران تامین شود.

احمدی تصریح کرد: دولت و نیکوکاران بدون هیچ انتظاری به این عرصه پا نهادند تا دانشگاه فرهنگیان را دریابند و هیچ گاه بخشنامه ونوشته ای به صورت مکتوب در اختیار این افراد نیست البته نیکوکاران وخیرین کشور به اعتماد وشفاف سازی سیستم نیاز دارند وبدانند اعتباراتشان در کجا هزینه می شود.

وی گفت: یکی از مهمترین مباحثی که در دانشگاه فرهنگیان وبنیاد خیرین دنبال می کنیم آمار خیرین به عنوان بانک اطلاعاتی است که حدود ۶۰درصد موفق شده ایم و همچنین چهره های ملی نیکوکاران در حال حاضر وجود دارند وحدود ۶۰ درصد از آمار به عنوان بانک اطلاعاتی به دست آورده ایم و تلاش داریم تا در دی ماه اولین همایش تجلیل از واقفین و تکریم از نیکوکاران برگزار شود.

مدیرعامل بنیاد خیرین حامی دانشگاه فرهنگیان تصریح کرد: بنیاد ظرفیت بسیار خوبی در ستاد از افراد فرهیخته که بنیاد را تاسیس کرده اند دارد که ابتدا ستاد را به صورت فرایند هیئت موسس مجمع عمومی متشکل از ۳۰عضو ملی وسپس هیئت امنا ۱۷نفر و همچنین ۱۰نفرهیئت مدیره  ومدیر عامل مجموعه تشکیل دادیم.

احمدی افزود: این برنامه در ۳۱ استان انجام می شود که امروز بیست و یکمین استان این برنامه را انجام داد و یک ماه دیگر شاهد تاسیس ۳۱شعبه استانی در کشور خواهیم بود.

مدیر عامل بنیاد خیرین حامی دانشگاه فرهنگیان اظهار داشت: در بعضی از کشورهای اطراف ما ابتدا خیرین ایرانی وجود دارد که دلشان به حال فرهنگ ایران می تپد وبسیارعلاقه مند به خدمت رسانی کشور خود هستند وامیدواریم تا سال آینده این مباحث را به ثبت برسانیم واز ظرفیت ایرانیان خارج از کشور بهره مند شویم.

وی افزود: بنیاد اساسنامه ای محکم دارد که اهداف آن حدود ۱۸بند بوده ویکی از موارد آن ترویج مباحث  فرهنگی سنت حسنه وقف وامور نیکوکاری است وامروز کشور ما در امر نیکوکاری بین ۱۴۶کشور جهان از رتبه ۲۳ به ۲۶ رسیده است که این تنزل ناشی از ریشه های فرهنگی است؛ باید  در جامعه این سنت وقف وامور نیکوکاری را بازنگری وباز آفرینی و صرفا مباحث فیزیکی وکمک های مادی نیست وبنیاد برای کمک های فرهنگی، پژوهشی وآموزشی آمده است واهداف زیادی در بسته های فرهنگی توسط بنیاد تعبیه شده است.

انتهای پیام/