یک روز بیشتر به یازدهمین دوره از انتخابات مجلس شورای اسلامی باقی نمانده است، بازار شهر هم شور و اشتیاق را دو چندان کرده و خریدهای نوروزی مردم حال و هوای دیگری به شهر بخشیده است.

به گزارش سفیر افلاک، یکم اسفند ماه است و یک روز بیشتر به یازدهمین دوره از انتخابات مجلس شورای اسلامی باقی نمانده است. بازارشهر هم شور و اشتیاق را دو چندان کرده و خریدهای نوروزی مردم حال و هوای دیگری به شهر بخشیده است.