ستاد مدیریت بحران لرستان از تعطیلی کلیه مقاطع تحصیلی ومراکز آموزش عالی استان لرستان در روزهای چهارم تا هفتم اسفند ماه خبر داد.

به گزارش سفیر افلاک، ستاد مدیریت بحران لرستان از تعطیلی کلیه مقاطع تحصیلی ومراکز آموزش عالی استان لرستان در  روزهای چهارم تا هفتم اسفند ماه خبر داد.

در این اطلاعیه آمده است به استناد مصوبات جلسه  ستاد پيشگيري، هماهنگي و فرماندهي عمليات پاسخ  به بحران استان لرستان که ساعت ۱۹ روز شنبه سوم اسفند ماه به ریاست استاندار  لرستان تشکیل شد  کلیه مقاطع  تحصیلی دانش آموزان در دوشیفت صبح وعصر وکلیه مراکز آموزش عالی استان لرستان به شرح ذیل تعطیل اعلام می‌شود.

با توجه به اینکه مدارس ومراکز آموزش عالی جهت انتخابات مورد استفاده قرار گرفته اند.روز یکشنبه مورخ چهار اسفندماه جهت نظافت وضدعفونی تعطیل می‌شوند.

همچنین باتوجه اخطاریه های هواشناسی وپیش بینی وقوع سیل در استان روزهای دوشنبه وسه شنبه وچهارشنبه پنجم تاهفتم اسفندماه تعطیلی کلیه مقاطع تحصیلی ومراکز آموزش عالی نیز  تعطیل اعلام می‌شود.

انتهای پیام/