رئیس شورای اسلامی شهر نورآباد گفت: سیلاب اخیر بیش از 15 میلیارد تومان به تأسیسات زیربنایی شهر نورآباد خسارت زد.

سید حرمت اله مشعشعی در گفت وگو با خبرنگار سفیر افلاک اظهارداشت: سیل ویرانکر اخیر خسارت سنگینی را به تاسیسات زیربنایی شهری وارد کرده است.

وی افزود: برآوردهای اولیه نشان می دهد که بیش از ۱۵ میلیارد تومان به شهر نورآباد خسارت وارد شده است.

رئیس شورای اسلامی شهر نورآباد با بیان اینکه عمئه خسارات وارده به پل های ارتباطی، معابر عمومی و فضای سبز بوده است عنوان کرد: شهرداری نورآباد، یک شهرداری کم درآمد است، دوسیل مخرب در یک سال برای شهرداری نورآباد سنگین و غیرقابل جبران است بنابراین دولت باید بخشی از خسارات وارده را جبران کند.

انتهای پیام