تحليل گر سياسی غرب آسيا به پشت پرده کمک آمریکا به ایران اشاره کرد و گفت: آمريكا در جنگ بيولوژیک سابقه طولانی دارد و هيچ گاه اقدام بشردوستانه ای را انجام نداده مگر اينكه اهداف شومی در آن نهفته باشد.

امير علی حيدر اميری در گفت‌وگو با خبرنگار سفيرافلاک شيوع بيماری كرونا در جهان را جنگی بيولوژيک دانست و اظهار داشت: ميان اكثر استراتژيست ها و تئوریسين ها اعتقاد بر اين است كه اين بيماری يک جنگ بيولوژيی (زیستی) است، البته برخی ها معتقدند اين جنگ، پروژه ای مشترک بین چین و روسیه و حتی بین چین و آمریکاست.

وی افزود: آمريكا در جنگ بيولوژیک سابقه طولانی و منفی دارد همانطوری كه در ويتنام، افغانستان، عراق، لبنان و فلسطين اشغالی و در ديگر كشورها اين كار را انجام داده و متهم ردیف اول ساخت ایدز است، لذا بيشتر شک و گمان در اين راستاست كه جنگ بيولوژيک از ناحيه آمريكا بوده و اين ويروس ساخته آزمايشگاه های آن هاست.

كارشناس مسائل سياسی غرب آسيا عنوان كرد: دركنار جنگ بيولوژيكی يک جنگ ادراكی( شناختی) با هجمه رسانه ای برای تغييردادن باور و افكار افراد هم وجود دارد تا با ارسال انواع نوشتار، فيلم و مطالب به اذهان مردم، با وجود هزاران انسان مبتلا به ويروس كرونا، در مقابل ميلياردها نفر در جهان روح و روانشان درگير بيماری كرونا شده که هدفشان همان جنگ ادراكی و شناختی است.

  وی خاطرنشان كرد: بُعد سوم شيوع اين بيماری، جنگ ايدئولوژيكی است كه غرب گدايان، غرب گرایان و غرب زدگان ضمن بی تأثير خواندن دين و مذهب، علم را در مقابله با اين ويروس كارساز دانسته و به اين موضوع دامن زدند كه دعا اثرگذار نيست، اگرچه بعد از اينكه ايتاليا، انگلستان، آلمان، اسپانيا و آمريكا با آمار بالای تعداد مبتلايان به اين ويروس در كشورهای خود مواجه شدند دست به دعا و عبادت برداشته و از خدا طلب كمک كردند.

امیری بيان كرد: با توجه به اينكه بيشتر آزمايشات در غرب بر روی حيوانات حرام گوشت و بعضا نجس انجام می شود و از طرفی ساخت بسياری از واكسن ها در اروپا و آمريكا برپايه استفاده از سرم خون خوک و ژن خوک پايه ريزی می شوند و اعتقاد بر اين است كه اگر واكسنی بر پايه خوک بر مسلمانان تزريق شود موجب تضعيف هولی کروموزوم ( كروموزوم مقدس) آنان خواهد شد و ممكن است نسلی كه اين واكسن را دريافت كنند از دین و خدا دور شوند.

وی بیان کرد: آمريكا آن زمانی كه ويروس ابولا را در آفريقا به صورت اپيدمی فراگير و به عنوان بيماری واگير گسترش دادند، بعد از مدتی واكسن آن را به مردم آفريقا تزريق كردند و در كنار نجات اقتصاد ورشكسته آمريكا در بين مردم آفريقا اینگونه جا انداختند كه منجی آنها آمريكاست.

کارشناس مسائل سیاسی با اشاره به راه اندازی كمپين گلشيفته فراهانی باعنوان ساخت واكسن سرطان و ارسال بزاق دهان و خون بيش از شش هزار ايرانی به موسسات بهايی اظهار داشت: متأسفانه ژنوم ايرانی ها را منتقل كردند تا نقاط ضعف و قوت ژن ایرانی ها را بشناسند و جالب تر اين كه ژن ايرانی، آلمانی و ايتاليايی شبيه هم است و امروز اگر فراگيری و گسترش اين اپيدمی در سه كشور را با هم مقايسه كنيد تقريبا نزديک به هم است و اين موضوع يكی از مواردی است كه بيشتر نشان می دهد شيوع ويروس كرونا يک جنگ بيولوژيكی است.

وی با اشاره به بی اعتمادی ایرانیان به غربی ها به ورود خون های آلوده به ايدز از جانب فرانسه به ايران افزود: در سال های جنگ تحميلی بيشترين سلاح شيميايی عراق را آلمان و فرانسه تامین می كرد از طرفی آلمان بيشترين تعداد مصدومان را پذيرش می كرد و به نوعی به ايران گفت ما می خواهيم ايرانی ها را درمان كنيم و البته ما بعدا متوجه شديم مصدومان را فراخوانی كردند چون می خواستند تاثيرگذاری سلاح شيميايی را بدانند لذا ديد ما نسبت اين كشورها منفی است.

نویسنده کتاب بیداری اسلامی به فرمایشات مقام معظم رهبری اشاره کرد و گفت: به آمريكايی ها هيچ اعتمادی نيست زيرا ممكن است داروهايی ارسال كنند كه ويروس را در ايران شايع تر و يا ماندگار كنند؛ آمريكا هيچ گاه اقدام بشردوستانه ای را انجام نداد مگر اين كه اهداف شومی در آن نهفته باشد لذا ما به آمريكا و غرب اعتمادی نداريم چون سابقه منفی اين كشورها را می دانيم.

وی با اشاره به رصد دقيق كارشناسان زبده اطلاعاتی كشور در قضیه اعزام پزشکان بدون مرز افزود: ما نيازی به پزشكان بدون مرز كه ظن و گمان جاسوسی بودن آن ها برای همگان محرز است نداريم؛ شاید كارشناسان امنيتی آمريكا برای تكميل پرونده جنگ بيولوژيكی و ارزيابی تاثير و نحوه عملكرد اين ويروس بر ژن مردم ايران می خواهند افرادی را در قالب گروه های حامی حقوق بشر و پزشكان بدون مرز از طريق ديگر كشورها همچون فرانسه به كشور منتقل كنند.

امیری با بيان اينكه سازمان بهداشت جهانی اذعان داشت كه ايران در قالب كادر پزشكی و درمانی، بيشترين موفقيت را در مبارزه با كرونا ويروس داشته است عنوان کرد: يكی از الطاف خفيه الهی و سرمايه عظيم و نهفته ما همين جهادیون، انقلابيون و بسيجيان هستند كه در سيل، زلزله و اپيدمی ها همه پای كار آمده اند و شب هايی كه مردم در خواب هستند بسيجی های ما پله به پله، كوچه به كوچه اماكن را ضدعفونی می كنند، در كجای تاريخ کشورهای مدعی نشان می دهد نیروهای نظامی، بسیجیان و روحانیون به ميدان بيايند و به مردم کمک كنند.

نويسنده كتاب جنگ نرم تصریح کرد: امروز لشگری چند ميليونی از بسيجيان به مانند حركت عظيم اربعين وارد عمل شده است و ان شاءالله جهان اسلام و محور مقاومت در مقابل با جنگ بيولوژيكی هم کارآزموده می شويم و اين روزها برای ما رزمايش و به نوعی تمرين برای مبارزه با شيطنت های آتی نظام سلطه است.