عزت اله نباتی گفت: 12 مورد ساخت و ساز غیر مجاز در مناطق طبیعی و گردشگری بروجرد تخریب شد.

عزت اله نباتی در گفت و گو با سفیرافلاک اظهارداشت: یکی از اقدامات جهاد کشاورزی، جلوگیری از ساخت و سازهای غیر مجاز در مناطق گردشگری و طبیعی است.

وی افزود: در همین راستا با دستور قضایی ۱۲ مورد ساخت و ساز غیر مجاز در مناطق گلدشت، فیال و جاده دانشگاه بروجرد تخریب شدند.

نباتی تصریح کرد: در این اقدام ساخت و سازها، فنس کشی ها، انباری و یا دیوارکشی تخریب شدند و همچنان در راستای حفاظت از منابع طبیعی و گردشگری تلاش داریم.

رئیس جهاد کشاورزی بروجرد اضافه کرد: هر گونه اقدام به ساخت و ساز غیر مجاز در مناطق گردشگری و کشاورزی بروجرد ممنوع بوده و در صورت مشاهده، تخریب می شوند.

وی بیان کرد: ساخت و ساز و یا هر اقدامی در این مناطق تنها باید با مجوز صورت گیرد و در صورت ساخت و ساز غیر مجاز سریعا تخریب می شوند.

انتهای پیام/