بایگانی‌های تامین اجتماعی - سفیر افلاک | سفیر مردم لرستان
تامین اجتماعی به بیش از ۲۰ هزار نفر از مردم لرستان خدمت رسانی می‌کند ۲۴ بهمن ۱۳۹۸
مدیر کل تامین اجتماعی لرستان در گفت وگو با سفیر افلاک:

تامین اجتماعی به بیش از ۲۰ هزار نفر از مردم لرستان خدمت رسانی می‌کند

مدیر کل تامین اجتماعی لرستان با اشاره به اینکه 40 درصد جمعیت استان تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی هستند گفت: تامین اجتماعی به بیش از 20 هزار نفر از مردم لرستان خدمت رسانی می‌کند.

۱۵۰۰۰ بروجردی مستمری بگیر تامین اجتماعی/ ۴۰۰ کارگر بیمه شدند ۲۰ آذر ۱۳۹۸
رئیس تامین اجتماعی بروجرد در گفت وگو با سفیر افلاک:

۱۵۰۰۰ بروجردی مستمری بگیر تامین اجتماعی/ ۴۰۰ کارگر بیمه شدند

رئیس تامین اجتماعی بروجرد با بیان اینکه 15000نفر در بروجرد مستمری بگیر تامین اجتماعی هستند گفت: امسال 400 کارگر بیمه شدند.

۷۰ درصد پرونده‌های بیمه شدگان تامین اجتماعی بروجرد الکترونیکی شد ۱۴ آبان ۱۳۹۸
رئیس تامین اجتماعی بروجرد در گفت‌وگو با سفیرافلاک:

۷۰ درصد پرونده‌های بیمه شدگان تامین اجتماعی بروجرد الکترونیکی شد

رئیس تامین اجتماعی بروجرد گفت: 70 درصد پرونده‌های بیمه شدگان تامین اجتماعی بروجرد الکترونیکی شد و طی 20 روز آینده مابقی این کار به اتمام می‌رسد.