بایگانی‌های فرماندار کوهدشت - سفیر افلاک | سفیر مردم لرستان
«ما می‌توانیم» در سایه همدلی و اتحاد تحقق‌یافته است ۳۰ فروردین ۱۳۹۹
فرماندار کوهدشت:

«ما می‌توانیم» در سایه همدلی و اتحاد تحقق‌یافته است

ماشاءالله نعمتی گفت: «ما می‌توانیم» در سایه همدلی و اتحاد تحقق‌یافته و برگ زرینی در تاریخ ایران رقم‌زده است.

کلیه واحدهای صنفی و صنعتی کوهدشت در سامانه اصناف ثبت‌نام کنند ۲۳ فروردین ۱۳۹۹
فرماندار کوهدشت:

کلیه واحدهای صنفی و صنعتی کوهدشت در سامانه اصناف ثبت‌نام کنند

ماشاءالله نعمتی گفت: کلیه واحدهای صنفی و صنعتی کوهدشت بایستی در سامانه اصناف و صنایع ثبت‌نام کنند.

توزیع کمک‌های مردمی کنترل کرونا در کوهدشت براساس اولویت بندی است ۲۰ فروردین ۱۳۹۹
فرماندار کوهدشت:

توزیع کمک‌های مردمی کنترل کرونا در کوهدشت براساس اولویت بندی است

ماشاءالله نعمتی گفت: در توزیع کمک‌های مردمی کنترل کرونا در کوهدشت اولویت‌بندی و برنامه‌ریزی وجود دارد.

متمرکز شدن کمک‌های مردمی برای مبارزه با کرونا ضروری است ۱۹ فروردین ۱۳۹۹
فرماندار کوهدشت:

متمرکز شدن کمک‌های مردمی برای مبارزه با کرونا ضروری است

فرماندار کوهدشت گفت: متمرکز شدن مشارکت‌های مردمی برای پیشگیری و مقابله با کرونا در کوهدشت ضروری است.