بایگانی‌های ورشو - سفیر افلاک | سفیر مردم لرستان
صنعت ورشو بروجرد قابلیت جهانی شدن دارد/ لزوم تسریع در ایجاد کارخانه ورشوسازی 07 نوامبر 2019
معاون میراث فرهنگی کشور:

صنعت ورشو بروجرد قابلیت جهانی شدن دارد/ لزوم تسریع در ایجاد کارخانه ورشوسازی

معاون میراث فرهنگی کشور گفت: اقدامات لازم در راستای ارتقای صنعت ورشو در بروجرد صورت گیرد تا در آینده پرونده بروجرد را در حوزه ورشو سازی به شورای جهانی برای جهانی شدن این هنر ارائه کنیم.